glowna glowna
 
glowna_1  
 
     

Dyrektor przedszkola

- mgr Barbara Ruszała

Nauczycielki

- mgr Jadwiga Bienia,
- mgr Jolanta Litwin,
- lic. Jolanta Mendocha,
- mgr Bernadeta Moszczyńska,
- mgr Marta Piecuch,
- mgr Ewa Roszka,
- mgr Ewa Solecka,
- Grażyna Jarosz,
- Małgorzata Zagrobelny,

Nauczyciele naszego przedszkola to wysokowykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Współpracuje w zakresie wymiany doświadczeń ze szkołami i placówkami przedszkolnymi na terenie miasta.

Przedszkole zatrudnia:
10 osób pracowników pedagogicznych
10 osób pracowników obsługi i administracji

NAUCZYCIELE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ:

- otwartością na zmiany

- umiejętnością współdziałania w zespole

- dbałością o swój rozwój zawodowy

- umiejętnością dobrej komunikacji

- kształtują umiejętności dzieci

- prowadzą stałą obserwację pedagogiczną, diagnozę pedagogiczną oraz pracę reedukacyjną - opracowaną wg potrzeb, realizują indywidualne programy wspomagania rozwoju dziecka

 

 

aktualnosci
 
o_nas
 
oferta
 
misja
 
misja
 
kadra
 
archiwum