glowna glowna
 
glowna_1  
 
     


Okres przedszkolny to czas przygotowania dzieci do obowiązku szkolnego. Dokładamy wszelkich starań, aby proces ten przebiegał z jak największą korzyścią dla dziecka. Posiadamy 40 letnią tradycję. Absolwent 13-tki jest osobowością otwartą, świadomą i twórczą, rozbudzoną poznawczo. Cechuje go system wartości społecznie pożądanych. Jest aktywny, poszukujący, chętny i wytrwały, wychodzący poza schematy, zorientowany prawidłowo na rzeczywistość. Dokonuje właciwych wyborów. Zna swoją wartość i potrafi odróżnić dobro od zła. Ma poczucie przynależności narodowej i zakorzenioną dumę regionalną.
Jesteśmy Przedszkolem twórczym stosującym aktywizujące metody pracy z dziećmi.

Realizujemy programy:

-"Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej,
-"Zdrowy i bezpieczny przedszkolak" autorski program profilaktyczny Bernadety Moszczyńskiej i Ewy Soleckiej,
-"Kto Ty jesteś - Polak mały" autorski program patriotyczny (wychowawczy) Barbary Ruszały i Ewy Roszki.

Programy ukierunkowane są na:

* Budowanie przez dzieci obrazu własnej osoby w relacjach
ja - ty, ja - inni poprzez stwarzanie odpowiednich warunków,

* Nabywanie umiejetnosci poprzez działanie, zdobywanie
zdolnosci dynamicznego przystosowania się dzieci do
otaczajacej rzeczywistości,

* Wprowadzenie dzieci w świat wartości i pozytywnych
postaw poprzez kontakt z literaturą piękną, żywym słowem,
sztuką,

* Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

Autorski program patriotyczny

"Kto Ty jesteś - Polak mały
Jaki znak Twój - Orzeł Biały"

ukierunkowany jest na:

1. znajomość symboli narodowych (godło, flaga, hymn)
2. wyrabianie poczucia przynależności narodowej,
3. wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych dostrzeganie
dobra, prawdy i piękna w postępowaniu swoim i innych,
4. znajomość głównych miast, rzek, gór Polski,
5. uwrażliwianie dzieci na piękno ojczystej przyrody i walorów krajobrazu, kształtowanie pozytywnego stosunku do zasobów naturalnych,
6. nasz region i tradycje z nim związane
7. polskie legendy i obyczaje
8. polska nauka i kultura
9. kultura języka ojczystego

SYSTEM WARTOŚCI PREFEROWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 13

1. RODZINA - miłość, radość, wrażliwość, spontaniczność
2. BEZPIECZEŃSTWO - zdrowie, higiena
3. PATRIOTYZM - ojczyzna, szacunek, miłość, tradycja
4. HUMANIZM - godność własna, poszanowanie innych
5. PRAWDA - sprawiedliwość, uczciwość
6. TOLERANCJA- otwartość, szczerość, inność
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - za siebie, za innych, za zadanie itp.
8. ŻYCZLIWOŚĆ - wzajemna, w stosunku do świata itp.
9. MĄDROŚĆ - wiedza, umiejętność funkcjonowania w życiu
1O.DEMOKRACJA - poszanowanie jej
11.KREATYWNOŚĆ - indywidualno, asertywność, współpraca.

 

aktualnosci
 
o_nas
 
oferta
 
misja
 
misja
 
kadra
 
archiwum